0981000860

Gói cước 12V120

Cách đăng ký gói cước 12V120 của Viettel
12V120 365653737 gửi 9123
Trong đó
12V120 là tên gói cước 4g mạng Viettel
365653737 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.( Mã này viettel sẽ phân biệt được bạn đăng ký gói cước trên website nào)
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)