Hỗ trợ chữ ký số Viettel

ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL

Khuyến mại 4G Viettel đồng hành cùng khách hàng chống đại dịch Covid-19 tặng thêm 50% data trên các gói cước, VD: gói V120 sẽ có 90GB/Tháng (sử dụng 3GB/ngày)

Cách đăng ký các gói cước

Nhấn nút “Đăng ký qua SMS” hoặc soạn:

Tên gói cách 365653737 gửi 9123

Ví dụ khách hàng muốn đăng ký gói cước V120 soạn: V120 365653737 gửi 9123

Trong đó 365653737 là mã kích hoạt gói của Kênh Phân Phối khi đăng ký qua tổng đài tin nhắn 9123

GÓI CƯỚC VIETTEL ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

V120

 • V120
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 100 phút ngoại mạng + 60GB
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V70X

 • V70X
 • Miễn phí 10 phút nội mạng/cuộc gọi + 15GB
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V90X

 • V90X
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 20 phút ngoại mạng + 30GB
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V150X

 • V150X
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 100 phút ngoại mạng + 45GB
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V200X

 • V200X
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 200 phút ngoại mạng + 60GB
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST70

 • ST70
 • 1GB / Ngày
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST90

 • ST90
 • 2GB / Ngày
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST200

 • ST200
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 200 phút ngoại mạng + 60GB
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX70

 • MIMAX70
 • 3GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX90

 • MIMAX90
 • 5GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V120C

 • V120C
 • Miễn phí 20P nội mạng/Cuộc gọi + 50P ngoại mạng + 30GB + MP truy cập TikTok
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

XL50

 • XL50
 • 5GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
GÓI DATA CHO DI ĐỘNG VIETTEL

UMAX300

 • UMAX300
 • 30GB tốc độ cao
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST120

 • ST120
 • 28GB tốc độ cao
 • 120.000 Vnđ /30 ngày
Chi Tiết

EST120

 • EST120
 • Có 28Gb data tốc độ cao sử dụng trong 28 ngày,Miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile
 • 120000 Vnđ /28 ngày
Chi Tiết

ECOD50

 • ECOD50
 • 3GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết

XL90U

 • XL90U
 • 9GB tốc độ cao
 • 90.000đ/tháng
Chi Tiết

V150

 • V150
 • Nội mạng:< 20p + Ngoại Mạng :100 phút + Data :4Gb/Ngày
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết

6V120

 • 6V120
 • Nội mạng:< 20 p + Ngoại Mạng :300p + 360GB Tốc độ cao
 • 720.000đ/6 Tháng
Chi Tiết

12V120

 • 12V120
 • Nội mạng:< 20 p + Ngoại Mạng :600p + 720GB Tốc độ cao
 • 1.440.000đ/12 Tháng
Chi Tiết

TOMD30

 • TOMD30
 • 1GB tốc độ cao
 • 30.000đ/Không giới hạn ngày sử dụng
Chi Tiết

ST150

 • ST150
 • Nội mạng < 20P +28GB
 • 120.000đ/28 ngày
Chi Tiết

KM250V

 • KM250V
 • 1500p Nội Mạng
 • 250.000đ/30 ngày
Chi Tiết

KM300V

 • KM300V
 • 1800p Nội Mạng +450sms
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết

XL90

 • XL90
 • 9GB tốc độ cao
 • 90.000đ/tháng
Chi Tiết

V50C

 • V50C
 • 2GB tốc độ cao, Miễn phí 10 phút nội mạng/cuộc gọi
 • 50.000đ/tháng
Chi Tiết

V70C

 • V70C
 • 9GB tốc độ cao, Miễn phí 10 phút nội mạng/cuộc gọi
 • 70.000đ/tháng
Chi Tiết

V90C

 • V90C
 • 15GB tốc độ cao, Miễn phí 20P nội mạng/Cuộc gọi, 20P ngoại mạng, MP truy cập TikTok
 • 90.000đ/tháng
Chi Tiết

V120

 • V120
 • Nội mạng:< 20 p + Ngoại Mạng :100p + 2gb/Ngày
 • 120.000đ/tháng
Chi Tiết

ST70

 • ST70
 • 1GB / Ngày
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST90

 • ST90
 • 2GB / Ngày
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST200

 • ST200
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 200 phút ngoại mạng + 60GB
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX70

 • MIMAX70
 • 3GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST30K

 • ST30K
 • 7GB tốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết

MIMAX90

 • MIMAX90
 • 5GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAXSV

 • MIMAXSV
 • 3Gb tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX125

 • MIMAX125
 • 8GB tốc độ cao
 • 125.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V120C

 • V120C
 • Miễn phí 20P nội mạng/Cuộc gọi + 50P ngoại mạng + 30GB + MP truy cập TikTok
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX200

 • MIMAX200
 • 15GB tốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

XL50

 • XL50
 • 5GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
GÓI DATA CHO DCOM VIETTEL

D900

 • D900
 • 84GB tốc độ cao
 • 900.000đ/12 tháng
Chi Tiết

D500

 • D500
 • 48GB tốc độ cao
 • 500.000đ/ 360 ngày
Chi Tiết

D300K

 • D300K
 • 45GB tốc độ cao
 • 300.000đ/6 tháng
Chi Tiết

D200

 • D200
 • 20GB tốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D120

 • D120
 • 12GB tốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D90

 • D90
 • 10GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D70

 • D70
 • 7GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D50

 • D50
 • 3,5GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
GÓI COMBO CHO DI ĐỘNG VIETTEL

VIP300X

 • VIP300X
 • Nội mạng: 300p + Ngoại Mạng :300 phút
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V150

 • V150
 • Nội mạng:< 20p + Ngoại Mạng :50 phút + Data :4Gb/Ngày
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết

F140

 • F140
 • Nội mạng:Mphi < 10p + Ngoại Mạng :60 phút + Data :8Gb
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

VIP100X

 • VIP100X
 • Nội mạng: 100 p + Ngoại Mạng :100p
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V380

 • V380
 • Nội mạng:240 p + Ngoại Mạng :240p + 6GB
 • 380.000đ/30 ngày
Chi Tiết

HI90

 • HI90
 • 100P Nội Mạng + 100P NM +3GB + 30 SMS / Tháng
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

F90

 • F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

3F90

 • 3F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
 • 270.000đ/90 ngày
Chi Tiết

6F90

 • 6F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS
 • 540.000đ/6 tháng
Chi Tiết

12F90

 • 12F90
 • 20P Ngoại Mạng +500P Nội Mạng +5GB +250SMS /Tháng
 • 1.080.000 đ/30 ngày
Chi Tiết

V90

 • V90
 • Miễn Phí < 20P Nội Mạng + 50P NM + 60GB
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

B150K

 • B150K
 • 500p + 500SMS + 1,5GB tốc độ cao
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết

B100K

 • B100K
 • 500p + 600MB tốc độ cao
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết

T80K

 • T80K
 • 500p + 500SMS tốc độ cao
 • 80.000đ/30 ngày
Chi Tiết

T70K

 • T70K
 • 500p + 150SMS tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

T50K

 • T50K
 • 200p + 100SMS tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết

F70

 • F70
 • Nội mạng:< 10 p + Ngoại Mạng :20p + 3gb tốc độ cao
 • 70.000đ/ 30 ngày
Chi Tiết

F120

 • F120
 • Nội mạng:< 10 p + Ngoại Mạng :40p + 7gb tốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

F120U

 • F120U
 • 7GB+40p ngoại mạng +Free gọi <10p
 • 120.000đ/tháng
Chi Tiết

V120

 • V120
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 100 phút ngoại mạng + 60GB
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V70X

 • V70X
 • Miễn phí 10 phút nội mạng/cuộc gọi + 15GB
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V90X

 • V90X
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 20 phút ngoại mạng + 30GB
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V150X

 • V150X
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 100 phút ngoại mạng + 45GB
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V200X

 • V200X
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 200 phút ngoại mạng + 60GB
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
GÓI 3G 4G ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

V120

 • V120
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 100 phút ngoại mạng + 60GB
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V70X

 • V70X
 • Miễn phí 10 phút nội mạng/cuộc gọi + 15GB
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V90X

 • V90X
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 20 phút ngoại mạng + 30GB
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V150X

 • V150X
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 100 phút ngoại mạng + 45GB
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V200X

 • V200X
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 200 phút ngoại mạng + 60GB
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST70

 • ST70
 • 1GB / Ngày
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST90

 • ST90
 • 2GB / Ngày
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

ST200

 • ST200
 • Miễn phí 20 phút nội mạng/cuộc gọi + 200 phút ngoại mạng + 60GB
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX70

 • MIMAX70
 • 3GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX90

 • MIMAX90
 • 5GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

V120C

 • V120C
 • Miễn phí 20P nội mạng/Cuộc gọi + 50P ngoại mạng + 30GB + MP truy cập TikTok
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

XL50

 • XL50
 • 5GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết