0981000860

Gói cước TOMD30

Cách đăng ký gói cước TOMD30 của Viettel
TOMD30 365653737 gửi 9123
Trong đó
TOMD30 là tên gói cước 4g mạng Viettel
365653737 là mã đại lý kích hoạt chương trình khuyến mại cho khách hàng.( Mã này viettel sẽ phân biệt được bạn đăng ký gói cước trên website nào)
9123 là tổng đài dịch vụ của Viettel (miễn phí nhắn tin qua tổng đài)